Černá Hora Budva

Černá Hora Budva je hlavní turistické středisko Černé Hory. V letních měsících hostí Budva tisíce turistů; skvělé písčité pláže vroubí pobřeží budvanské riviéry až po Sveti Stefan; čisté moře a poměrně kvalitní komplexní služby vytvářejí podmínky pro špičkovou rekreaci po celých 24 hodin. Budva je chráněna od severu a východu horami, pláže jsou po celý den, 220 dní v roce, vystaveny slunečnímu svitu - v červenci prý slunce svítí plných 332 hodin. Městskou pláž pokrývají oblázky, vydejte se však cestou podél skalnatého pobřeží na sever, až objevíte nejhezčí pláž v regionu Mogren. V létě se ptejte, zda-li Budva právě není dějištěm některého ze zdejších hudební festivalů.

Černá Hora - Budva patří k nejstarším centrům osídlení na pobřeží Jadranu. Její vznik se datuje před více než 2600 lety. Legendy vypráví o městě založeném Beotijem Kadmonem, synem fénického krále Agenora a královny Telofosy poté, co byl nucen opustit svoji rodnou zem. Kadmo hledal azyl u kmenu Enhelejs. Ti nejen že jej ukryli, ale později, co s jeho přispěním porazili své nepřátele, se stal jejich vůdcem. Archeologové tuto verzi nepotvrdili, ale objevili pozůstatky ze 7. stol.př.n.l. Některé z nálezů jsou vystaveny v archeologickém muzeu ve starém městě.

O Budvě se poprvé zmínil Sofoklés, který se zmiňoval o místě ilyrského osídlení. Řecký autor průvodců Skilak označil Budvu jako hlavní město Enhelije. 

Po řecké nadvládě ve 2. století převzali oblast pod kontrolu Římané a z Budvy se stalo nepostradatelné obchodní centrum jižního Jadranu. Když se Římská říše rozdělila na dvě části, to samé se stalo s Budvou. Od roku 395 vedla hranice přesně skrz centrum. V roce 535 se území zmocnili Byzantinci. Staletí růstu a přínosů náhle skončilo v roce 831, kdy skupina námořníků ze 36 arabských lodí město přepadla, okradla obyvatele a vše zničila.

Budva byla obnovena pod ochranou státu Duklja. Byzantinci se pokusili tohoto města opět zmocnit, ale marně. V průběhu posledních 600 let město zažilo několik režimů a patřilo - Benátkám, Turecku, Francii a Rakousku. Pak se stalo součástí Černé Hory.

Černá Hora Budva - proč jí navštívit ?

Hlavním turistickým magnetem je staré opevněné město; při zemětřesení v roce 1979 bylo vážně poškozeno, dnes je však většina domů zrekonstruována. Zdejší specialitou je procházka po renesančních hradbách s mohutnými vstupními branami z 15. století, odkud máte překrásný výhled na město i moře s ostrovem Sveti Nikola. Hradby byly postaveny v 15. století Cesta začíná u citadely a dále podél celého poloostrova, na kterém je město situováno. Na rozvalinách bývalého kostela vznikla pevnost a snad proto je vyzdobena freskami. Rakušané pevnost přeměnili v důležitý vojenský tábor. Německé nápisy na fasádě to jen potvrzují.

Přes nádvoří naleznete Archeologické muzeum, vystavující artefakty z nejstarších dob tohoto města.

Věž kostela svatého Ivana je vidět snad z každého místa - stalo se symbolem střediska Budva. Kostel byl postaven již v 7. století, věž až v roce 1867. Určitě stojí za to prohlédnout si benátské malby z 15. a 17. století a knihovnu s velmi zajímavými knihami. Kostel svaté Marie v Puntě byl postaven již roku 840, fasáda je gotická, kostel svatého Savy postavili Nemanjici. a sloužil ortodoxním věřícím i katolíkům. V kostele svaté Trojice (rok 1804), vedle citadely, jsou kresby řeckého malíře Nikoly Aspiota. Před budovou je hrobka spisovatele Stjepana Mitrova.

Zajímavá místa v okolí lokality Černá Hora Budva:

Kláštery Podmaine, Podostrog, Podlastva nebo Stanjeviči.

Zájezdy do této lokality naleznete na Dovolená a zájezdy Černá Hora Budva

Černá Hora Budva - Fotogalerie