Herceg Novi - Černá Hora

Historie

Původně se mělo Herceg Novi jmenovat Sveti Stefan. To bylo jméno, které mu chtěl dát bosenský král Tvrtko I., když město v roce 1382 založil jako hlavní obchodní centrum pro prodej soli. Ale obyvatelé na pobřeží mu stejně říkali Novi (nový). Když synovec vévody Tvrtka, Stjepan Vukčic Košaca začal město rozvíjet, přejmenovalo se na Herceg Novi. Díky Stjepanovi se město změnilo v důležité obchodní středisko a on sám zde, jako první turista vůbec, strávil zimu. Jednoduše dával přednost mírnému podnebí na pobřeží před drsnému klimatu v jeho rodné vlasti.

Když Turci začali dobývat v této oblasti město za městem, Košacův syn Vlatko požádal Benátky a Maďarsko o pomoc. Bohužel marně a 14. prosince roku 1481 se vzdal. Turci zůstali až do roku 1587, s výjimkou krátkého období mezi říjnem roku 1538 a srpnem roku 1539, kdy je španělská vojska donutila oblast opustit. 

Historikové tvrdí, že flotila Andree Doria zabrala město během třídenního boje s pomocí bojovníků z Perastu, a že s obyvateli neměli žádné slitování. Mezitím, co Španělé budovali nové a nové pevnosti a zdi k ochraně zajatého města, turecká vojska vtrhla po boji do města. Když Turci zjistili, že pouze 50 Španělů přežilo krvavé boje, nejen že je ušetřili kruté smrti, ale dovolili jim i zůstat.

Benátčané, kteří následovali Turky, zničili téměř všechny stavby, které vypadaly jen trochu orientálně a nahradili je svojí vlastní architekturou. Mnoho kostelů, paláců, malých uliček a náměstí však stále existuje. Od 28. října 1944 se město jmenuje Herceg Novi a je součástí Černé Hory.

Herceg Novi - proč ho navštívit

Staré město vyrostlo za mohutnými hradbami a pevnostmi, které město chránily z moře (Mořská pevnost) a z vnitrozemí (Kanli Kula). Prohlídku začněte na náměstí Nikole Durkeviče. Z tohoto místa je to už jen kousek na tržiště a ke schodům, které vedou k turecké hodinové věži s průchodem pod hodinami z roku 1667; nedaleko nalezneme studni Karandža ze 17. století.

Mořská pevnost byla postavena ve 14. století a dnes slouží pro účely divadla pod širým nebem. Začátkem srpna se zde koná filmový festival. 

Pevnost Kanli Kula postavili v roce 1487 Turci. Nesloužila pouze jako ochrana před útoky, ale také jako vězení. Po 2. světové válce se tato stavba přeměnila na otevřené divadlo nabízející 1200 míst k sezení.

Pevnost Spanjola ční nad městem již téměř půl tisíciletí. Základy položili již v r 1538 Španělé, Turci ve stavbě pokračovali a zanechali zde čitelně viditelné nápisy uctívající Sultana Sulejmana. Pevnost, situovaná na kopci nad městem, byla několikrát zničená naposledy během zemětřesení v r.1979. Nabízí překrásný výhled na záliv a město.

Klášter Savina je považován za jeden z nejkrásnějších barokních posvátných staveb Jadranu. Původně zde stával malý kostelík z roku 1030. Nachází se v parku na východní straně starého města a nabízí tichou a ničím nerušenou atmosféru. V interiéru můžete obdivovat mj. křišťálový kříž obtočený stříbrem, který údajně světci patřil, fresky z 19. století a vzácné staré knihy v knihovně kláštera.

Národopisné muzeum bylo postaveno v barokním stylu a jeho exponáty se týkají historie zdejšího regionu. Najdete jej na náměstí Topla v botanické zahradě mezi nesčetnými středozemními a subtropickými rostlinami.

Zajímavá místa v okolí Herceg Novi

Vydejte se na protější poloostrov Luštica. Modrá jeskyně (Modra spilja) zde vznikala po tisíc let snad právě pro vás; bijící vlny vytesaly do skály 30 m vysoký chrám a byla pojmenována po neuvěřitelně krásně modrém moři v okolí.

Ostrov Mamula: původ pevnosti na ostrově při ústí boky do moře se datuje do dob rakouské okupace. Během 2. světové války posloužila italskému vojsku jako věznice. V současné době se jedná o přeměně této tvrze v luxusní hotel.

Původně obchodní přístav Rose je velice zajímavý svojí architekturou. Nachází se na konci poloostrova Luštica. Dostanete k němu nejlépe „vodním taxikem“ nebo malou loďkou, která pravidelně jezdí mezi Rose a Herceg Novi.

Zájezdy do této lokality naleznete na Dovolená a zájezdy Černá Hora - Herceg Novi