Černá Hora a jeji obyvatelstvo

Prakticky 62% obyvatel země tvoří Černohorci, 15% Muslimové, Srbové 10%, 7% Albánci a ostatní 6 %. Průměrná střední délka přirozeného života činí 76 let. Oficiálním jazykem je srbština psaná cyrilicí a latinkou.

Náboženské vyznání 

Převládají pravoslavní s 58 %, k římskokatolické církvi se hlásí 18 %, Muslimové 16 %, bez vyznání a ostatní 8 %. Odhaduje se, že více Černohorců žije mimo svou rodnou zem.