Ostrog - Černá Hora

Vysoko v kamenitém horském masívu pohoří Prekornica, vsazený do kamenné stěny, často zahalený oblaky, nad širokým údolím řeky Zeta naleznete klášter Ostrog (900 m), který představuje jedno z nejvýznamnějších center srbské ortodoxní církve. 

Zakladatelem kláštera Ostrog byl arcibiskup Vasilij Jovanovič, který místo navštívil krátce po zničení bosenského kláštera Tvrdoš Turky v roce 1665. Přestěhoval se do nedalekého Nikšiče a společně s dalšími 30 mnichy začal budovat vysoko v horách ve dvou jeskyních klášter, který by nebyl zranitelný před dorážejícími tureckými bandami. Výsledkem byla konstrukce dvou kostelů lišících se výškou. Uvnitř kláštěru Ostrog objevíte impresivní fresky z roku 1667 a hrobku Vasilije. Podle tradice se na nás dívá svým ostražitým vševidoucím zrakem (Ostrokog) v očekávání, že zde jednou nalezneme lék pro duši i tělo. V roce 1991 prošel klášter kompletní rekonstrukcí

Zájezdy do této lokality naleznete na Dovolená a zájezdy Černá Hora